تعمیر یخچال ساید اسنوا در اصفهان

تعمیر یخچال ساید اسنوا در اصفهان

با مشکلات یخچال اسنوا بیشتر آشنا شوید

عیب یابی یخچال فریزر اسنوا و به طور کلی مشکلات یخچال فریزر اسنوا اگر چه در دفترچه راهنمای یخچال فریزر اسنوا به طور کامل نوشته شده است. گاهی به راحتی قابل پیدا کردن نیست و باید زمان زیادی برای رفع مشکل در نظر بگیریم.

اغلب مشتریان ما می‌خواهند بدانند مثلا در یخچال فریزر اسنو‌ا ارور h1 چه معنی دارد. یا تنظیم دمای یخچال فریزر اسنوا را چطور باید انجام دهند. آموزش تعمیر یخچال فریزر اسنوا بطور کامل هدف این پست نیست. حل پاره‌ای از مشکلات یخچال اسنوا مانند تعمیر برد یخچال فریزر اسنوا در حوصله و تخصص سرویسکار یخچال ساید در اصفهان است 

ارور ساید بای ساید اسنوا

 • کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا R1 - مشکل این خطا از سنسور یخچال می باشد - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخچال مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا RT - اشکال این خطا به سنسور دمای اتاق مربوط می باشد - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دمای اتاق مقدار اهم سنسور دما چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است  
 • کدخطا D1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست دستگاه - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DR - مشکل این خطا از سوئیچ درب می باشد - سوختگی سوئیچ درب یخچال - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DF - اشکال این خطا به سوئیچ درب فریزر مربوط است - خرابی سوئیچ درب فریزر - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DH - این خطا مربوط می شود به سوئیچ درب محفظه بار - سوختگی سوئیچ درب محافظ بار - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا E1 - مشکل این خطا از سنسور یخ ساز می باشد - خرابی قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخ ساز مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EF - اشکال این خطا به سنسور جریان آب دستگاه مربوط می باشد - خرابی و یا اتصال کوتاه سنسور جریان آب مقدار اهم سنسور جریان آب چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا Et - علت خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد - خرابی سوئیچ و تعویض آن - سیم کشی چک شود
 • کد خطا E9 - مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید - تعویض شیر برقی - 
 • کد خطا ES - خطای پدال آب - هر زمان پدال آب برای مدت 60 ثانیه نگه داشته شود عملکرد شیر برقی متوقف می شود و ارور میدهد - خرابی میکروسوئیچ پدال - بررسی سیم های ارتباطی - ممکن است بردایراد داشته باشد
 • کد خطا EA - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطاEu - این خطا از خرابی سوئیچ بال مرغی می باشد - test switcبررسی عملکرد بال مرغی
 • کد خطا C1 - اشکال این ارور از سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد 
 • کد خطا F3 - مشکل خطا از انجام نشدن دیفراست
 • کد خطا d2 - فعال بودن دیفراسب دستی
 • کد خطا EG - این خطا مربوط است به تامین آب دستگاه - در تامین آب دستگاه اشکالی به وجود آمده - خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EU - مشکل این خطا از سوئیچ پاکت یخ دستگاه می باشد - پر بودن پاکت یخ - خرابی از مدار برد الکترونیک است

ارور ساید بای ساید اسنوا مدل 250 و 290

 • کد خطا F1 - اشکال خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا r 1 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد
 • کد خطا r t - پیغام این خطا مربوط است به سنسور درجه حرارت محیط - خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور چک شود - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا d1 - این ارور از سنسور دیفراست می باشد - خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود و در اخر خرابی از مدار برد می باشد
 • کد خطاdr - اشکال خطا از سوئیچ یخچال است - چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کدخطاdf - مشکل ارور از سوئیچ فریزر است - چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کد خطاdH - پیغام این خطا مربوط است به سوئیچ Home dar چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کد خطا E1 - این ارور از قطعی سنسور قالب یخ می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های ارتباطی به سنسور
 • کد خطا Et - اشکال خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد - test switch اشکال دارد - سوئیچ تعویض گردد و در آخر ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا EF - خطا از خرابی سنسور جریان آب می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا E9 - مشکل ارور اشکال در سیستم آب رسانی است - سیستم آب رسانی بررسی شود
 • کد خطا ES - پیغام این خطا مربوط است به میکروسوئیچ پدال آب - سوختگی میکرو سوئیچ - امکان دارد خرابی از برد باشد
 • کد خطا EA - این ارور اشکال در موتور یخ ساز می باشد - موتور و test switch کنترل شود تعویض موتور - و در آخر خرابی از برد است
 • کد خطاEu - اشکال خطا از سوئیچ بال مرغی است - با test switch عملکرد بال مرغی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد می باشد
 • کد خطا C1 - مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد - کار کرد موتور بیش از 3 ساعت
 • کد خطا F3 - پیغام این خطا مربوط به انجام نشدن دیفراست - با قطع برق و وصل مجدد برق در حین کار دیفراست انجام نشود
 • کد خطا d2 - این ارور از فعال بودن دیفراست دستی می باشد - با نگه داشتن دکمهFerezer Set و 5 مرتبه فشار دادن Refrigerator Set برفک زدایی دستی فعال می شود 

ارور ساید بای ساید اسنوا مدل اروپایی

 • کد خطا F1 - مشکل خطا از عدم سرد شدن اوپراتور - خرابی کمپرسور - نشتی گاز مبرد - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا F2 - علت از پایان یافتن زمان دیفراست - بالا بودن میزان برفک در اوپراتور به علت رطوبت
 • کد خطا F3 - اشکال خطا خرابی فن فریزر و یا فن یخچال - بررسی فن فریزر و یخچال - سیم های ارتباطی به فن چک شود - سوختگی فن و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا F4 - این خطا مربوط می شود به فن کمپرسور - خرابی فن کمپرسور - سیم های ارتباطی به فن چک شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا F5 - پیغام ارور از سنسور یخچال و یا فریزر - بررسی هر دو سنسور - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا F6 - علت خطا از سنسور اوپراتور است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا F7 - مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود 
 • کد خطا F8 - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک 

ارور ساید بای ساید جدید اسنوا سری 3500

 • کد خطا 7 - اشکال سرمایش ضعیف - خرابی کمپرسور و یا کمپرسور شارژ و یا اتصالات
 • کد خطا 6 - مشکل خطا از فن اوپراتور - سوختگی فن - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا 12 - علت خطا دمپر - عدم اتصال کانکتور دمپر و یا خرابی دمپر
 • کد خطا 1 - این خطا مربوط می شود به سنسور کابین یخچال - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا 2 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور کابین فریزر - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا 4 - علت خطا از سنسور اوپراتور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا 9 - مشکل خطا از دیفراست ناموفق - تشخیص خطا تنها در سیکل دیفراست می باشد 
 • کد خطا 11 - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - تعویض فن
 • کد خطا 10 - مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا 13 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد 
 • کد خطا 14 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - خرابی هیتر - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطا 16 - مشکل ارور از سوئیچ درب فریزر - درب فریزر بیش از 1 ساعت باز مانده - ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد 
 • کد خطا 17 - این خطا از سوئیچ یخچال می باشد - درب یخچال بیش از 1 ساعت باز مانده - ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد
 • کد خطا 18 - اشکال از کلید درب هوم بار - اگر درب یخچال و یا هوم بار بیش از 1 ساعت باز بماند ارور می دهد
 • کد خطا 00 - بدون خطا عملکرد عادی دستگاه
 • کد خطا ER- SE - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک 

عیب یابی یخچال فریزر‌‌‌ اسنوا

چند نکته کلی در مورد یخچال فریزر اسنوا وجود دارد که بهتر است در ابتدا گفته شوند:

 1. از قرار دادن یخچال در کنار وسایل تولید کننده گرما اجتناب نمایید چرا که عمر موتور یخچال فریزر اسنوا کم شده و موتور یخچال را داغ‌تر از حالت عادی خواهد کرد.
 2. در ابتدای کار اکثر یخچال‌ها نیاز به این دارند که چند ساعتی را در حالیکه یخچال کاملا خالی است، کار کنند. بنابراین برای پر کردن یخچال عجله نکنید.
 3. یک عادت مرسوم در بین بسیاری از ایرانیان برای محافظت از وسایل برقی وجود دارد و آن استفاده از محافظ برق است. که از اثر نوسانات آمپر و ولتاژ برق بر روی یخچال جلوگیری می‌کند. 
 4. در موقع راه اندازی یخچال حتما از چرخش هوا در اطراف موتور یخچال مطمئن شوید. به خصوص در طراحی کابینت‌های منزل خود حتما چند سانتیمتر فضای خالی برای اطراف یخچال در نظر بگیرید.
 5. برا‌‌ی پاکسازی یخچال آن را خالی کرده و اجازه دهید 24 ساعت یخچال خاموش بماند.

 

 

 

نظرات کاربران